PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Vážený návštevník,

Poskytovateľom a prevádzkovateľom webu www.journeytogreatness.sk sme my – spoločnosť Journey to Greatness s.r.o., so sídlom Pod slivkou 519/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 51 887 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70693/L, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Journey to Greatness“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Journey to Greatness s.r.o..

Aby sme Vám neustále poskytovali kvalitný servis a zároveň aby ste mohli plnohodnotne využívať všetky služby na našom webe, spracúvame Vaše osobné údaje.

Maximálne rešpektujeme súkromie každého, kto jednorazovo navštívi alebo pravidelne navštevuje náš web. Primárne o vás zhromažďujeme tie údaje, ktoré nám sami na našich stránkach poskytnete. S vašími osobnými údajmi pracujeme mimoriadne citlivo a dbáme o to, aby boli v čo najväčšom bezpečí pretože Vaša dôvera je pre nás najvyššia priorita.

Môžme o vás zhromažďovať nasledovné informácie:

  • vaše meno, vek, dátum narodenia, pohlavie a podobné relevantné demografické údaje
  • kontaktné údaje: doručovacie adresy, telefónne čísla (vrátane mobilných čísel) a emailové adresy
  • základné údaje o účtoch na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Youtube)
  • informácie o vaších nákupoch a objednávkach u nás
  • údaje o vašej celkovej aktivite na naších stránkach
  • informácie o zariadení, ktoré používate na prehliadananie naších stránok vrátane IP adresy a typu zariadenia
  • údaje o vašej komunikácii s nami
  • ostatné verejne dostupné údaje o vás, vrátane tých, ktoré zdieľate na verejných sociálnych sieťach (ako Facebook, Instagram, Youtube)
  • údaje, ktoré nám o sebe sami poskytnete za účelom zverejnenia vášho príbehu na našom webe

Údaje zhromažďujeme preto, aby sme mohli neustále zlepšovať náš zákaznický servis a poskytovať vám tak čo najpríjemnejší zážitok na naších stránkach. Prostredníctvom vami zadaných kontaktných údajov vás vieme tiež informovať o všetkých novinkách a zmenách na webe, o prípadných akciách a špeciálnych ponukách.

Vaše údaje spracúvame aj za účelom sprístupnenia, prevádzkovania webu a jeho funkcií v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského konta, zaistením bezpečnosti po prihlásení, vkladaním príspevkov a komentárov a počítaním zobrazenia a spustenia videí. 

Ďalším účelom je monitorovanie a analýza výkonu, prevádzky a efektivity webu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na webe či aké prehliadače užívatelia používajú.

„Cookies“ sú drobné kúsky informácií uložené vo Vašom internetovom prehliadači, ktoré zhromažďujú údaje ako je typ vášho prehliadača, Váš operačný systém, navštívené webové stránky, doba návštev, prezeraný obsah, prezerané reklamy, nákupy a ďalšie.

Cookies používame na to, aby sme mohli naše webové stránky upraviť podľa Vašich potrieb, ponúkať Vám kvalitnejšie a personalizované služby a zapamätať si niektoré Vaše voľby, aby ste ich nemuseli zadávať znovu. Cookies nám ďalej umožňujú zisťovať pohyb smerujúci na naše webové stránky, vrátane navštívených stránok, počtu návštevníkov a použitých trás. 

Cookies vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité konkrétne cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí na Vašom prehliadači. Pokyny k použitiu tejto funkcie nájdete v nápovede k Vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Osobné údaje a nazbierané data ukladáme na naších serveroch, ktoré sú primerane zabezpečené. Priebežne toto zabezpečenie vylepšujeme a prístup k týmto datam neustále monitorujeme. Pre komunikáciu vašeho prehliadača s naším serverom používame šifrovaný prenos, ktorý zaistí, že nikto túto komunikáciu nemôže odchytávať a vaše data sú tak v bezpečí. Heslá k uživateľským účtom ukladáme v šifrovanej podobe a tak v prípade prelomenia prístupu do našej databázy, nebude mať útočník vaše heslo v čitateľnej podobe.

V niektorých prípadoch potrebujeme vaše osobné údaje poskytnúť tretím stranám, ktoré však dodržujú podmienky spojené s ochranou osobných údajov, ktoré sa zhodujú v hlavných bodoch s tými našimi a nijak neobmedzujú vaše práva.

Ide najmä o prípady doručovania tovaru k vám. Aby mohol dopravca, ktorého si zvolíte doručiť vašu zásielku, musí vedieť kam a komu. V záujme plnenia kúpnej zmluvy, poskytujeme dopravcovi vaše meno a priezvisko (prípadne meno a priezvisko osoby, ktorá zasielku prevezme), doručovacie údaje, vaše telefónne číslo, na ktoré vám dopravca zašle informácie o doručovaní, poprípade zatelefonuje. V prípade, že ste si objednali tovar s platbou na dobierku, poskytujeme dopravcovi aj presnú čiastku, ktorú mu máte uhradiť.

Dopravca potrebuje tieto údaje iba na doručenie zásielky a nie je oprávnený tieto údaje nijak inak využívať.

Sme povinní uchovávať osobné údaje len počas doby nevyhnutnej pre splnenie účelu, na ktorý boli tieto osobné údaje zhromaždené, pokiaľ nám platné právne predpisy výslovne neukladajú povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje po dlhšiu dobu.

Máte právo požadovať vymazanie alebo aktualizáciu akýchkoľvek neúplných, nesprávnych, nevhodných alebo zastaraných osobných údajov. Pokiaľ sa budete domnievať, že niektoré z informácií, ktoré o Vás evidujeme, sú neúplné, nesprávne, nevhodné alebo zastarané, informujte nás o tejto skutočnosti a my vykonáme všetky potrebné opravy alebo výmazy.

Máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás evidujeme. V zákonom povolených prípadoch Vám môžeme za poskytnutie týchto informácií účtovať poplatok pokrývajúci naše súvisiace administratívne náklady. 

Rovnako máte právo požadovať, aby sme prestali spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu. Pokiaľ si neprajete naďalej dostávať informácie priameho marketingu cez mail, môžte sa kedykoľvek odhlásiť z odberu nášho newslettera priamo v tele ktoréhokoľvek mailu od nás. 

Pokiaľ máte pocit, že niektoré osobné údaje spracúvame neoprávnene, môžete proti tomuto jednaniu vzniesť námietky. Stačí napísať e-mail na team@journeytogreatness.sk a upresniť aké nazbierané údaje po nás žiadate obhájiť.

Budeme radi, keď budete všetky námietky či dotazy ohladom ochrany osobných údajov posielať priamo nám, aby sme vám mohli poskytnúť okamžitú pomoc či podporu vo vašej veci. Stačí nám napísať na e-mail team@journeytogreatness.sk.

 

Podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 12.6.2018